Softech Industry Ltd.
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $33,000
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Softech Industry Ltd.
Shanghai, China

Softech Industry Ltd is a manufacturer of paper and nonwoven products. With 35 production lines within a 12000m2 facility, we can offer great stability, flexibility, and supply capacity.

 

What we pursue is a long-run business cooperation with our clients and help them to promote their business. We believe achieving that will bring both of us success and considerable benefits.

 

If you are reading this, please don't hesitate to contact us. We can discuss more and get to know each other, explore the possibility of how we can venture into the future.

 

Looking forward to hearing from you soon!